DEUTSCHE FLUGTIPPLER-UNION

Wettflugordung (Fassung 1977/78)

 

DFU – NJEMAČKO UDRUŽENJE UZGAJIVAČA TIPLERA

 

 

DFU se smatra vašim glavnim ciljem u smislu letačkih natjecanja u dužini leta na nacionalnim i internacionalnim priredbama.

 

Kao čista golubarska organizacija DFU nam omogućava da postignete jedan cilj koji u Njemačkoj ima dugu tradiciju.

 

Sudjelovanje na natjecanjima je moguće svakom našem članu.

 

Zato mi očekujemo također da svaki  DFU-član daje sve od sebe za što bolju afirmaciju na natjecanjima. Ova pravila reguliraju pristup natjecanju. Zbog sudačkih odluka važno ih je pažljivo proučiti i poznavati. Sudac ima od početka natjecanja uvid u njih a vi ih morate za to vrijeme natjecanja (leta) imati uz sebe.

 

 

  1. OPĆENITO

 

Član 1.

 

Na natjecanja u dužini leta mogu doći i prisustvovati samo članovi DFU, njihovi sponzori za tekuću godinu i konkurenti sa tiplerima koji nose zatvorene DFU-prstenove oko noge.

DFU raspoznaje i prstenove ostalih stranih klubova i tipler –golubara.

 

Član 2.

 

Sudjeluje se sa najmanje tri i najviše dvadeset tiplera.

 

Član 3.

 

Puštanje golubova počinje u točno vrijeme koje odrede suci a mjerodavno je vrijeme (signal) sa radioaparata. Odobrava se najviše 60 min. Odgode samo onda kada je zbog kasnijeg izlaska sunca premračno.

 

Član 4.

 

Pobjednik je jato sa najdužim vremenom leta u slučaju da nije došlo do diskvalifikacije zbog povrede nekih od pravila natjecanja.

 

Član 5.

 

Službeni program natjecanja bit će odrađen od JHV ili DFU a članovi će biti o tome pismeno obaviješteni.

 

Član 6.

 

Obavijest o natjecanju mora se dostaviti natjecatelju najmanje i tjedan dana prije!

 

 

 

 

 

 

2. STARTNI NOVAC

 

Član 7.

 

Startna tarifa iznosi  za svaki let 1.€. Plaća se na poštanski-konto za DFU. Lijevi odrezak tog računa služi kao pristupnica natjecanju. Preporuča se izvlačenje svih šest odnosno sedam protokola natjecanja.

 

Član 8.

 

Startni novac se u slučaju diskvalifikacija ne vraća (ili u slučaju neuspjelog starta!).

 

Član 9.

 

1.       let starih golubova

  1. let   «»         «»
  2. let starih golubova, moguće miješanja sa mladima ili samo let mladih. Tada se taj let ubraja u zajedničko natjecanje.
  3. let mladih golubova
  4.  «»    «»         «»
  5. Let mladih golubova, za članove čija jata su u dotičnoj godini letjela manje od 10 sati a otvoreno je za sve članove koji žele ovo ubrojiti u natjecanje mladih golubova kao rezultat.
  6. let koji izvode grupe, u protokolu natjecanja radi vrednovanja smješta se na posebnu ljestvicu, skalu..

 

Natjecanja

 

Prvenstvo starih golubova – vrednuju se 2 najbolja leta starih golubova.

Prvenstvo mladih golubova – i ovdje se vrednuju 2 najbolja leta.

Njemačko prvenstvo – ocjenjuju se letovi od 1 - 6.

 

Član 10.

 

Svi događaji koji nisu regulirani pravilima prosudit će se po slobodnom nahođenju suca na što se nije moguće žaliti.

 

3.SUDAC I NJEGOVI ZADACI

 

Član 11.

 

Kao sudac na natjecanju DFU može poslužiti bilo koja osoba koja nije u srodstvu i s najmanje 16 godina starosti. Po mogućnosti to može obavljati član kluba ili uzgajivač golubova. Sudionik natjecanja sam određuje suca.

Letovi bez suca priznaju samo interno u klubovima ali na prvenstvima nisu pravovaljani niti se za njih može dobiti Diploma. Pri internacionalnim natjecanjima ili rekordima u letu mora sudac biti prisutan. Bez njih se ti rekordi ne priznaju.

 

 

 

Član 12.

 

DFU ima pravo poslati suca i kontrolora sudioniku natjecanja radi potvrde ispravnosti startanja leta. Oni imaju za to DFU – punomoć. Članovi ne trebaju posebne iskaznice. Svaki član ima pravo se natjecati najmanje jedan tjedan prije leta u svojstvu suca i pravovremeno doći iako natjecatelj većima ovlaštenog suca.

Ako natjecatelj odbije tog dobrovoljnog i besplatnog suca, njegov let bit će diskvalificiran.

Član 13.

 

Sudac mora prije puštanja golubova u protokolu leta navesti godište, boju i broj prstena sa oznakama prstena koji tiplera koji leta nose.

 

Član 14.

 

Sudac je ovlašten za praćenje ispravnosti leta do kraja samoga leta. Za nužne kratke pauze može koristiti prisutnost pomoćnog suca-kontrolora.

 

Natjecateljski let se završava:

       1. Slijetanjem prvog goluba na mjesto polijetanja.

2.       Primjenom mogućnosti spuštanja droperima.

3.       Iznenadnom diskvalifikacijom.

 

U slučaju 1. sudac počinje mjeriti vrijeme pri slijetanju prvog goluba. U slučaju 2. natjecatelj želi samostalno prekinuti let pa u tu svrhu upotrebljava dropere i mora o tome upozoriti suca. Sudac uzima vrijeme u obzir kada su pušteni droperi. Mogući su svi ostali načini prizivanja, svjetlosni, zvučni i sl. Tipleri se ne smiju koristiti kao mamac za to (umjesto dropera).

U 3. slučaju let se ne vrednuje.

Sudac o tome mora u Protokolu (zapisniku) navesti točne podatke.

 

Član 15.

 

Nakon završetka natjecateljskog leta mora sudac prekontrolirati brojeve prstena svih golubova – sudionika u letu. O tome se iznosi kratak izvještaj o protokolu leta. O Diskvalifikaciji se mora natjecatelja obavijestiti najkasnije pri napuštanju njegovog stambenog područja.

 

Član 16.

 

Sudac provodi pravila natjecateljskog protokola po najboljem znanju i uvjeravanju i pravilno i potpuno popunjen protokol odmah ili najkasnije slijedećeg dana predaje na poštu.

 

4.DISKVALIFIKACIJA

 

Ako bilo koji od golubova  - tiplera letača prekrši bilo koje od navedenih pravila, sudac diskvalificira jato i to objašnjava (navodi razloge) u protokolu leta.

 

Član 17.

 

Golubovi iz jata koji počinju let ne smiju za vrijeme leta ili nakon završetka leta sletjeti na područje koje je izvan kruga 65 m od njihovog obitavališta inače se let diskvalificira.

 

 

 

Članak 18.

 

Ako se pri startu nađe koji golub koji nije poletio već se nalazi unutar navedene granice od 65 m, može ga se u roku od 5 min. Potjerati ili navesti da poleti od strane natjecatelja. Ako ovaj pokušaj ne uspije, slijedi diskvalifikacija.

 

 

 

Članak 19.

 

Svi tipleri koji sudjeluju u natjecanju moraju biti viđeni od suca najmanje jednom u vremenu od jednog sata. Samo pri startu dozvoljeno je da golubovi ostanu izvan domašaja pogleda 2 sata. U protivnom sli jedi diskvalifikacija.

 

 

Članak 20.

 

Ako tipleri lete u mraku, gube kontakt međusobno i pojedinačno lete dalje pa sudionik u natjecanju treba brzo spustiti jato i sudac odmah zabilježiti to vrijeme. Dozvoljeno je samo jedan sat pokušaja spuštanja pojedinih zalutalih tiplera u njihovo obitavalište. Ako to ne uspije, ako jato nije ni tada popunjeno, slijedi diskvalifikacija.

 

 

Članak 21.

 

Ako sudac nije prisutan u službeno naznačeno vrijeme za puštanje goluba u let natjecatelj ima pravo pustiti ih unutar roka od jednog sata, nakon tog službenog vremena.

 

Članak 22.

 

Svaki sudionik koji pri puštanju tiplera namjerno ili slučajno pusti više tiplera nego što je u prijavljenom jatu bit će diskvalificiran.

 

Članak 23.

 

Svaki vidljivi  utjecaj na golube u letu, koji  poboljšava njihov let povlači za sobom diskvalifikaciju.

 

Članak 24.

 

Diskvalifikacija će naknadno biti odbijena tj. Proglašena nevažećom od strane natjecateljskog odbora ako protokol koji dobiju ne bude uredan i potpun ili ako se ustanovi da nije poslan najkasnije jedan dan nakon natjecateljskog leta (po datumu na poštanskom žigu).

 

 

Prepisao: Željko Fajdetić - Crikvenica

1