Flying Tippler


 

Video clipovi.............................Video clipovi...........................Video clipovi.......................... Video clipovi...........................Video clipovi

KLIKNI 1............................NOCNI LET
KLIKNI 2........................LET SENIORA
KLIKNI 3........................LET TIPLERA
KLIKNI 4.....................TIPLERSKI LET
KLIKNI 5.....TIPLERI SENIORI 19,23 h
KLIKNI 6....TIPLERKE od Anslow linije
KLIKNI 7....TIPLERKE od Anslow linije
KLIKNI 8....TIPLERKE od Anslow linije


Fajdetic Zeljko

Pogled na Crikvenicu - Fajdetic Zeljko!!!

Pogled na Crikvenicu i moj Loft- Fajdetic Zeljko!!!

Pogled na Crikvenicu i moj Loft- Fajdetic Zeljko!!!

Moja kuca u Crikvenici, na krovu su mi letacke volijere!

Fajdeticev loft Crikvenica - renoviran sa 27 boxova!!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - na slici Darko Likaric, Zeljko Fajdetic i Hary Kocan!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Flying Tippler - Crikvenica - Fajdetic Zeljko!!!

Fajdetic Zeljko

GOLUBOVI - FLYING TIPPLER

DR?IM REKORD OD 19,23 SATA SA SENIORIMA, STK "CRIKVENICA" CRIKVENICA

TIPLERI SU LINIJA JACK BODEN (ERIC ANSLOW, MIKE CAMPLIN, JIM McDONALD AND PAUL BOWDEN).
POSJEDUJEM PET PARI ORGINALA NTU TIPLERA PORJEKLO OD UZGAJIVAČA KOJI SU VI?E PUTA PRELETJELI 20,00 SATI...

REZULTATI KLIKNI REZULTATI

Flying Tippler

 

 

© 1998 - 2014 Crikvenica - Fajdetic