Interviaw sa Vladom B u n o z o m
legendarnim uzgajivačem Engleskih tiplera ...

Bunoza sa starim orginal NTU Lowat's Tiplerom 1977.godine u Orahovici!
Vlade Bunoza i Zeljko Fajdetic 1994.godine u Orahovici!
Orahovica 1977.godine!
Smoljan, Bunoza, Kocan, Matusic i T. Fajdetic 2003. godine u Crikvenici kod Zeljka, 30.9. letio sam sa juniorskom ekipom 13,01 h i nisam ih mogao skinuti i zanocili su!
članak o tiplerima i Bunozi čovjeku koji je učio mnoge mlade golubare.
Dodjela diplome za let u YUTS-u.
Novosti iz HTS-a
Iterwiev sa tiplerašem Vladom Bunozom iz Orahovice.
Ime: Vladimir Bunoza

Starost : 62 godina
Klub: STK OrahovicaIme: Vladimir Bunoza

Starost : 62 godina

Klub: STK OrahovicaPitanje: Koliko dugo letite?

Odgovor: Prvotno sam se pridružio i osnivač sam YUTS-a 1975.g. i počeo letjeti u 1965. nabavio sam dobre tiplere od Branka Čeha iz Osijeka koji je uvezao golubove od Knola iz Holandije. Međutim, prvo sam držao golubove čak 1956. kad sam kupio svoje prve tiplere, ja i Mis Brenera (Micike), u Šidu od Bože Lemaića te u Zemunu od Alojza Jemenšeka. Moram spomenuti i Stipu Šarliju tad u Osijeku čiji je brat uvezao tiplere iz Engleske, Jack Boden golubove.
Naravno nisam znao ništa o treningu i natjecateljskom letenju u tim danima 60-tih godina. Najviše što su ikada letjeli bilo je 6 sati određenoga dana. Ja uvijek ne znam kako su to uspijeli. Mora da je to bilo uzgojno u njima jer nije bilo ni�ta �to sam ja učinio. Tada sam �ivio i odrastao u Osijeku, kada sam potpuno usavr�io trenirati i odgovorno dr�ati golubove, kada sam imao volijeru, boksove i rasvjetu bilo je to 1972 g. u Orahovici kada sam imao u matičnom jatu orginale od Wilf Lovatta, koji je dr�ao rekord od 1960.g. do 1971 sa 20,00 sati.
Letio sam sa mladim pticama prema Lovattovim i Rauberovim uputama ( koje je donio Petar Kolak) i imao sam ih gore do 12 sati, ali jednog lijepog dana pustio sam ih van i gledao kako idu u visinu i van pogleda. Nikada ih vi�e nisam vidio. Nikada neću znati �to im se desilo. Dali ih je sokol rastjerao ili su ih odnijele zračne struje? Samo Bog zna! Također sam dao prevesti američku knjigu �THE TIME � FLYING TIPPLER SPORT� od Johna T. Curley, koju je preveo gospodin Drago Majer davne 1975.g. Skriptu od 35 stranica prevedenu mo�ete kupiti za 25 Eura. (Ima je Fajdetic Zeljko).

Pitanje: Sa kojim tipom tiplera vi letite i koju liniju dr�ite?


Odgovor: Kao �to ste već pogodili moja glavna obitelj tiplera je od W. Lovatta preko dva crno-tigrasta tiplera NTU 1013/63, 1030/63, koji su letjeli 18,37 h 1964.g. i 18,42 h.1965.g., te imam plave Tiplere linije Georg Pilot vrlo moćne i smirene ptice, a od Tomice Fajdetića sam kupio tri para Shannona (od orginalnih NTU karika).
Mogu istaknuti da sam ja sa Lowatovim golubovima zagolubario mnoge uzgajivače, nema tiplera�a koji nije imao tiplera od Vlade Bunoze u svom golubinjaku, ima mojih tiplera nadaleko i na�iroko, na�alost ima mladih golubara koji dobro krenu pa ostave ovaj sport iz razloga �to kupe neprovjerenu pticu i razočaraju se, bilo je riječi
� � pa stric Vlado bolje mi lete va�i �to ste mi poklonili nego od onog strike �to sam ih masno platio�,
e kad ima dosta podvaljivanja, jer tu nema muljanja �DOBAR GLAS SE DALEKO ČUJE A LO� JO� DALJE�, pravi tipler mora dan preletjeti sa cca 8 � 10 letova, s tim da vas ne dira grabljivica, ako to nisu u stanju, to nisu pravi tipleri.

Pitanje: Koliko parova za parenje dr�ite?

Odgovor: 16 parova.


Pitanje: Kada vi sparujete?
Odgovor: Krajem veljače, ako je lo�ija godina početkom o�ujka jer tako dobijem mlade tiplere za početak sedmoga mjeseca kad letim za Međunarodno mlade ili juniorski let, tada imaju devedeset dana starosi i u pravilu sa 84-90 dana cca 12 tjedana, moraju izletjeti trku u protivnom ih napada mitarenje i tako ptice ne bi imali optimlni učinak.

Pitanje: Dali ih sparite najbolje s najboljim?

Odgovor: Uparujem provjerene s učincima, uglavnom dvije tri krvne linije, jer se pokazalo da je za let takav omjer najbolji, ukrvljene stavljam u maticu ali ih raskvrljavam sa dvije neovisne linije nastalim matičnim tiplerom.
To bi značilo linijski uzgoj 100% Lovatt �enka, preferiram sa parenjem mu�ijaka nastalog od 50% G. Pilot, 50% a drugu polovicu H. Shannon tipleri, to se pokazalo fantastičnim.

Pitanje: Opi�ite raspored svog golubinjaka?

Odgovor: ispod teksta mo�ete pogledati sliku mojeg golubinjaka, imam za uzgajanje dva odjeljenja, za mlade i posebno za letače kao i spremi�te.

Pitanje: Koliko letača dr�ite?

Odgovor: Uvijek imam oko l5 seniora sa kojim počinjem sezonu, u pravilu krajem marta (o�ujka).

Pitanje: Koliko često letite i trenirate?

Odgovor: Svaka dva do tri dana, sa četri tjedna ih odvajam od roditelja sa 6 tjedana počinje trening a sa 2 �3 vidite rezultat. Treniranje je samo po sebi jednostavno!? Sastoji se od toga da ih naučimo gdje �ive, da se spuste samo na golubinjak (nikada drugo mjesto), da se spuste jedino kada dobiju signal. Jednostavno! Da, ali se ba� u ovom usavr�avanju jednostavmnog primjera do savr�enosti sport sa tiplerima di�e na zavidnu umjetničku razinu.

Pitanje: Koliko sati letite?

Odgovor: 4 - 6 sati. Od toga sat ili dva u noći sa seniorima.

Pitanje: Kada pu�tate svoj tim u zadnji let i čim hranite?

Odgovor: Ponedjeljak ili utorak ovisno o vremenu, ali ako letim u subotu ili nedjelju dajem im cca 4 dana odmora sa jakom hranom (Kingsperl mje�avina) i zadnji dan sitna kanarinčeva smjesa 12 sati prije starta, na ovaj način imate dan u d�epu, a ostalo su nijanse, za to trebate imati iskustva, �Vi�e vrijedi gram iskustva, nego tona teorije�, ali to se stiče vremenom kao �to i tipler stiče kondiciju i samopouzdanje.

Pitanje: Dali vi�e volite letjeti sa mu�jacima ili sa �enkama?

Odgovor: Znam da postoji mi�ljenje ili teorija koja ka�e da su �enke bolje u dr�anju u jatu u noćnom letu, tim daju sigurniju i bolju priliku za rekordni let, ali ja mogu jedino reći da sam najsigurniji kada su letjela braća ili polubraća ista krvna linija.
�enke u treningu hoće snijeti jaje ako se neopreznije hrane i to na dan utakmice mo�e biti problem, dok kod mu�ijaka je to lak�e ali se moraju obavezno boksirati, kao punokrvnjaci skloni su se iskvariti zato u prvim letovima idem sa ječmom da su pothranjeni i da slu�aju dropere, kao pravi sporta�i znam reći imali su �zimske pripreme� u boksu jo� početkom veljače ih boksiram, da izgube salo, da bi mogli učiniti prvi let, moraju biti lagani �

Pitanje: Dali koristite istu hranu za stare ptice i mlade ptice?

Odgovor: uglavnom da diet i superdiet od Verselelaga, ali ako jedna ptica ne uzima određenu sjemenku ja ću je hraniti s nečim drugim u specijalnoj pripremi. Ako hranim seniore du�e ječmom obavezno dajem svaka tri dana malo lana da se eliminira pojava �suhog perija�.

Pitanje: Da li koristite tonik ili čajeve i sl. ?

Odgovor: Da koristio sam tonik u raznim vremenima. On je djelovao, međutim ako pogledate u sadr�aj ovog preparata naći ćete da sadr�i �eljezo. To nije čarobna supstanca da tipleri lete dugo vremena. To je jednostavo supstanca koja im daje apetit i zbog toga se bolje hrane. Čaj dajem u specijalnoj pripremi za smirenje i či�ćenje. Ali oni moraju biti dobi tipleri i također biti u dobroj kondiciji da bi prihvatili svoju dopunsku ishranu. To je samo pomoć da izvučete odnosno dobijete najbolje od ptice. Naravno, mineral grit uvijek davajte a davajte i vitamine, ja dajem GERWIT. Dajem im tabletu BIO-CARNI i elektrolite, zadnji dan čista voda.

Pitanje: Koja su va�a najbolja vremena starih ptica?

Odgovor: 16 sati i 33 min. ( 4 mu�jaka) imam dosta grabljivica i u pravilu to izlete tipleri iz druge ili treće ekipe od 15 tiplera najbolje mi odnese sokol.

Pitanje: Koja su va�a najbolja vremena mladih ptica?

Odgovor: 16 sati i 45 min, davne 1987 godine, dok mnogi danas tiplera�i nisu ni dr�ali tada tiplere i čudili se kako lete na 1000 metara u mu�icu do pogubljenja, ima i danas puno golubara koji vole visinu i boju tiplera, a to nije bitno, bitna je du�ina i izdr�ljivost u letu, ja sam imao letova i preko 18 pa čak i 19 sati ali na�alost to su bili nezvanični letovi, kada sam znao tiplere skidati i u dva sata po noći kada bi bila mjesečina, a neki bi preletjeli i čitavu noć, tipler je čudna �ivotinja ako je čistokrvan, dok ima snage ne pada �

Pitanje: Koliko dropera imate i za�to oni slu�e?


Odgovor: 8 - 10 dropera imam, uglavnom turske prevrtače, kapa�e a prije sam dr�ao lepezanere pa sam ih sklonio nisu mi �ivahni kao ovi sada, droperi moraju imati funkciju skidača, to znači ako je jato tiplera 15 ili 20 metar visoko ovi se podignu među tiplere razbiju jato i skinu ih doslovce na volijeru, dok mladi tipleri u sumrak nisu doslovce �razbijeni� u letačkoj formaciji te�ko ćete ih skinuti, kada se umje�aju droperi koji padaju po krovu ili volijeri skidaju se i tipleri uz reflektor.
Ovo je za svakog tiplera�a prava nagrada jer je savladao �kritičnu točku� bitan momenat, u protivnom se tipleri kvare i zanoćavaju te ujutro opet muka i problemi sa dropiranjem � �to treba uz malo truda izbjeći, zato treba letjeti sa formacijom ne većom od 5 tiplera jer se lak�e sa njima dolazi na kraj.
Kad letite sa 15 tiplera predveče i kad dropirate mladunce vi ćete skinuti 7 ili 8 tiplera ali će vam jedna grupa odbiti poslu�nost, i to je normalno jer je to u pravilu �zakon mase� �to vi�e golubova veća mogućnost da se dođe do pogre�ke, zato preferirajte manje letačke formacije.

Pitanje: Koliko mladih ptica odgojite ?

Odgovor: 50 - 60 .

Pitanje: Dali trenirate mlade ptice u mrak?

Odgovor:Da, treniram mlade ptice iz nekoliko razloga. �elim ući s prilikom za dobar let u ranim takmičenjima, mlade tiplere pu�tam jednog po jednog u noć da poleti kad je upaljen reflektor sa droperima, on poleti i sleti za nekih 5 minuta, tako se osigurava i uči slijetati iz mraka na osvijetljenu volijeru �to je najbitnije, ovo sa svakim tiplerom izvodim i po par puta u noć, sve dok to ne savladaju a onda ih pu�tam po tri ili četiri komada da lete u treningu i spustam ih svaki puta dublje u mraku.
Također ako su mlade ptice trenirane za mrak, to čini �ivot jednostavnijim u proljeće jer se mogu dovesti u mrak dosta brzo kao jednogodi�njaci. Međutim, osjećam da su jednogodi�njaci smireniji od mladih ptica i manje bi bilo gubitaka kada se treniranje u mrak do stadija jednogodi�njaka. Mislim da je to vrijedno razmatranja.

Pitanje: Imate li kakvih prijedloga koji bi mogli učiniti intervju interesatnim?

Odgovor: Vi�e članaka o iskustvima uzgajivača, mislim da im se treba pristupiti da pi�u članak o specifičnim aspektima, također vi�e fotografija ptica i golubinjaka, manje ljubomore i zavisti jer je ovo ipak hobi, od kojeg se ne �ivi, pa bi bar trebao biti cilj prijateljstva, ali na�alost ima dosta onog suprotnog.

Pitanje: Koji biste savjet dali početniku?

Odgovor: Savjet koji bih dao je slijedeći:
l. Vi�ak nabavljajte od uzgajivača koji se redovito takmiči sa dobrim vremenima.
2. Slu�ajte �to on ima reći o treniranju i hranjenju i provedite njegove riječi u praksi.
3. Čitajte o golubovima i naučite u vezi bolesti i zdravlja posebno.
4. Budite dobar slu�alac kada upoznate iskusnog uzgajivača i postavljajte pitanja.
5. Dobro iskoristite strugaču - �pahtlu.
6. Zrno je kruna uspjeha, i dobar tipler (��jer bez alata nema zanata�) a nikakva kemija ne poma�e.
7. Konačno htio bih ispričati priču o �ampionu golubaru kojeg su jednom pitali za tajnu stvaranja pobjednika. On je jednostavno odgovorio da općenito gledano, najbolji rezultati napravljeni su sparivanjem mu�jaka s �enkom.

Iterwiev vođen 07/2004.g.: Zeljko Fajdetic - Crikvenica


Vlade Bunoza sa engleskim tiplerima.

Za savjete o pripremi tiplera za let slobodno se obratite na telefon 033 673 355

1