P R A V I L A L E T E N J A HTS-a

HRVATSKI TIPLERSKI SAVEZ

 

PRAVILA LETENJA

po

(FLYING RULES – NTU ENGLAND)

 

I OPĆENITO

 

Članak 1.

                            Na natjecanju u dužini leta sa golubovima «Engleskim tiplerima» mogu sudjelovati članovi klubova koji su ispunili obveze prema Hrvatskom Tilerskom Savezu.

 

Članak 2.

                             Ukoliko natjecatelj odustane od natjecanja, dužan je pravovremeno obavijestiti klubsku natjecateljsku komisiju.

 

Članak 3.

 

                             Natjecateljsko jato može brojiti najmanje tri (3), a najviše vadeset (20) golubova, koji moraju nositi   zatvoreno prstenje HTS-a odnosno oznaku koju je odredio savez.

 

II SUDAC I NJEGOVE OBVEZE

 

Članak 4.

                              

                               Suci mogu biti članovi koji su ispunili obveze prema HTS-u, imaju navršenih 16 godina i nisu u rodbinskm vezama sa natjecateljem. Član kluba kojije pod suspenzijom ili  bilo kakvim disciplinskim postupkom, ne može biti sudac ni na jednom natejcanju golubova ove vrste.

 

Članak 5.

 

                               Svaki natjecatelj mora imati suca određenog od natjecateljske komisije kluba.

 

 

 

Članak 6.

 

                               Sudac koji je opravdano spriječen suditi na natjecanju za koje je određen, mora naći odgovarajuću zamjenu koju mu odobri natjecateljska komisija kluba, a ista o svakoj promjeni izvještava savezog

suca natjecanja. Protiv suca koji se neopravdano ne odazove suđenju za koje je određen, pokrenut će se disciplinski postupak na prijedlog natjecatelja ili klubske natejcateljske komisije.

 

Članak 7.

 

                               Sudac je dužan doći na mjesto natjecanja prije službeno utvrđenog starta kako bi stigao u natjecateljski zapisnik, unijeti: ime i prezime natjecatelja, adresu, vrstu i datum natjecanja, godinu legla, te znakove  za prekid natjecanja.

 

                               Svaka stavka u natejcateljskom zapisniku mora biti točno popunjena. U protivnom natjecatelj će biti diskvalificiran. Po završetku natjecanja sudac je obvezan provjeriti prstenje golubova koji su letjeli.

 

                               Natjecateljske komisije klubova dužne su ovjeriti zapisnike i poslati ih saveznom sucu natjecanja najkasnije do prvog četvrtka nakon leta. Kao mjerilo se gleda datum na poštansom pečatu.

 

Članak 8.

                                   

                                Prje početka natjecanja suci moraju znati pravila letenja HTS-a i tokom suđenja dosljedno ih se pridržavati.

 

                             

Članak 9.

                              

                               Prije starta svi suci i kontrolori moraju uskladiti satove po RTV vremenu, s tim da kontrolori imaju pravo kontrolirati satove sudaca prije, u toku i po završetku natjecanja te prijaviti svaki sumnjiv slučaj.

 

 

 

 

 

 Članak 10.

 

                             Na startu  i za vrijeme leta sudac određuje mjesto sa kojeg ima najbolji pregled, a sa kojeg ne utječe na let golubova.

 

 

Članak 11.

 

                              Sudac ni u kom slučaju ne smije napustiti mjesto suđenja prije nego što nađe zamjenu. U tom slučaju sudac i zamjenik moraju unijeti vrijeme suđenja te se obavezno potpisati na zapisnik, U protivnom će natjecatelj biti diskvalificiran.

 

Članak 12.

 

                              Ako sudac nađe razloge za dickvalifikaciju, mora s njima upoznati natjecatelja prije nego napusti natjecanje.

 

III START GOLUBOVA

 

Članak 13.

 

                            Ako natjecatelj utvrdi da  je u trenutku službeno određenog starta vrijeme previše mračno, dozvolit će mu se odgađanje starta u vremenu jednog sata ( 60' )  Vrijeme starta natjecatelj priopćava sucu. 

 

Članak 14.

 

                            U slučaju nedolaska suca na start, natjecatelj može naći najbližeg zamjenika koji može biti sudac i u tom slučaju dozvoljeno mu je odgađanje starta u roku od jednog sata (60') od službenog određenog starta. Odluku o vremenu starta priopćava sucu.

 

Članak 15.

 

                             Svi golubovi moraju biti na uzletištu u točno određeno vrijeme, a suci moraju zauzeti mjesto sa kojeg mogu najbolje kontrolirati ispravan i pravovremeni start golubova.

 

 

                                             IV. LET GOLUBOVA

 

 

Članak 16.

 

                            Ako na startu ili za vrijeme leta golub, ili golubovi, slete izvan kruga od 65 m od golubinjaka, natjecatelj će biti diskvalificiran.

 

Članak 17.

 

                             Natjecateljsko jato mora biti u vidokrugu suca svakog sata. Van vidokruga suca može biti u samo prva  dva sata. Ako se golubovi pojave u vidokrugu u trajanju drugog sata te ponovo odlete, sudac ih mora najkasnije za jedan sat od trenutka kada su zadnji put viđeni.

 

Članak 18.

 

                            Golubovi koji se natječu ne smiju se izdvajati iz jata. Po danu golubovi mogu letejeti razdvojeno najviše jedan sat. Vrijeme radvajanja sudac mora odmah upisati, a ako se ne spoje u roku od jednog sata let se diskvalificira.

 

 

Članak 19.

 

                            Ako golub, ili golubovi, u toku dana ili noći sami slete na golubinjak ili u krugu od 65 m od golubinjaka, sudac će upisati vrijeme silaska prvog goluba i od tog trenutka bit će im dozvoljava samo jedan sat da uđu u golubinjak te da im sudac provjeri prstenje.

 

Članak 20.

 

                            Ako natjecatelj odluči prekinuti let, mora o tome obavijestiti suca. Ako sudac primjeti da je natejcatelj dao bilo kakav znak za spuštanje golubova, to vrijeme će unijeti u zapisnik.

 

 

 

 

 

Članak 21.

 

                            Ako golubovi u mraku lete zajedno, sudac će upisati vrijeme kada natjecatelj upali svjetlo, izbaci dropera ili da neki drugi znak za spuštanje. To vrijeme upisuje kao rezultat natjecanja ( vrijeme jata ) od tog trenutka ima sat vremena da golubove spusti i uvede u golubinjak.

 

Članak 22.

                           

                          Ako natjecateljsko jato ne leti zajedno nakon službenog određenog  « mraka «, sudac upisuje vrijeme

                          razdvajanja i od tog trenutka natjecatelj ima sat vremena da golubove pod kontrolom spusti i uvede u golubinjak.

                         Vrijeme kada natjecatelj upali svjetlo, baci dropera ili da neki drugi znak za spuštanje, sudac upisuje kao rezultat ( vrijeme jata ).

 

Članak 23.

 

                            Službeni mrak za svako natejcanje određuje savezni sudac natjecanja.

 

Članak 24.

 

                            Bilo koje svjetlo koje natjecatelj može kontrolirati, a koje može utjecati na golubove pri letu, smatrati će se znakom za spuštanje i sudac će zabilježiti to vrijeme u zapisnik.

 

Članak 25.

 

                           Golubovi tipleri ne mogu se koristiti kao «droperi» odnosno znak za prekid leta.

 

Članak 26.

 

                             Ako bilo kakav golub sleti na natjecateljev golubinjak na dan natjecanja, bit će mu dozvoljeno da ga uvede u golubinjak ali samo uz prisustvo suca. U tom slučaju ne mogu se koristiti droperi.

 

 

 

Članak 27.

 

                             Natjecatelj koji namjerno ili nenamjerno dopusti da mu prije starta ili za vrijeme natjecanja iz golubinjaka izleti jedan ili više golubova tiplera, a koji se ne natječu, bit će odmah diskvalificiran.

 

 

Članak 28.

 

                              Ako bilo koja osoba prije početka natjecanja unosi nemir odnosno izaziva strah kod golubova, to kasnije  može biti razlog diskvalifikacije. Također to može uzrokovati ponovno polijetanje golubova  koji su sletjeli i trebaju biti uvedeni u golubinjak.

                              Isto tako, natjecatelj koji bilo kakvim nedopušteni radnjama utječe na let golubova za vrijeme leta, biti će diskvalificiran.

 

Članak 29.

 

                               U slučaju bilo kakvih spornih situacija koje nisu obuhvaćene ovim letačkim pravilima, sudac će

                               pokušati rješiti na licu mjesta i tu odluku unijeti u zapisnik. Konačnu odluku donosi savezni sudac natjecanja.

 

 

Članak 30.

 

                                Natjecatelj koji na bilo koji način ometa li vrijeđa suca ili kontrolora koji su na dužnosti, biti će diskvalificiran.

Prijevod: Dodig Tomislav iz Osijeka

Dizajn: Željko Fajdetić  iz Crikvenice